ULTIMA ORA: ORDONANTA MILITARA. Instituirea masurii de carantinare

ORDONANTA MILITARA

privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19❗
❗CAPITOLUL I❗

🔴Instituirea masurii de carantinare in orasul Tandarei,
judetul Ialomita

🔴Art. 1. — Se instituie, pe perioada starii de urgenta, masura
de carantinare in orasul Tandarei, judetul Ialomita.

Publicitate

🔴Art. 2. — In localitatea carantinata prevazuta la art. 1 sunt
permise intrarea, respectiv iesirea pentru:

a) transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, al materiilor
prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in
localitatea carantinata, precum si aprovizionarii populatiei;

b) persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care
desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii
publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta,
administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale,
judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii,
alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si
transporturilor.

🔴Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,
precum si operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de calatorie pentru transportul calatorilor in localitatea carantinata decat
daca sunt respectate dispozitiile art. 2.

🔴Art. 4. — In localitatea carantinata potrivit art. 1 se aplica in
mod corespunzator toate interdictiile si restrictiile stabilite prin
ordonantele militare emise in perioada starii de urgenta.

🔴Art. 5. — Se imputerniceste Centrul Judetean de Coordonare
si Conducere a Interventiei Ialomita (CJCCI) pentru a stabili
completari si derogari in ceea ce priveste dispozitiile prevazute
la art. 2, cu acordul Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta.

🔴Art. 6. — (1) Organele cu atributii in domeniul apararii, ordinii
publice si securitatii nationale vor stabili masuri specifice de
prevenire si limitare a intrarii, respectiv iesirii persoanelor in/din
localitatea carantinata.

(2) Autoritatile administratiei publice locale si judetene vor
aduce la cunostinta obligatiile ce le revin persoanelor, referitoare
la deplasarea si accesul in/din localitatea carantinata.

(3) Aplicarea masurilor de verificare, control si acces
in/dinspre localitatea carantinata se realizeaza de catre
personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne in
colaborare cu cele ale Ministerului Apararii Nationale.

🔴Art. 7. — Consiliul Judetean Ialomita, primarul si Consiliul
Local al Orasului Tandarei vor lua masuri pentru a asigura
functionarea serviciilor de protectie si asistenta sociala,
functionarea corespunzatoare a serviciilor de utilitati publice,
precum si aprovizionarea cu alimente de baza pentru
persoanele fara sustinatori sau alta forma de ajutor si care nu se
pot deplasa de la locuinta/gospodarie.

🔴Art. 8. — Este strict interzisa intrarea/iesirea in/din orasul
Tandarei, judetul Ialomita, prin alte zone si cai de acces decat
cele deschise circulatiei publice de pe drumurile europene,
nationale, judetene si comunale.

Citeste si articolul :   Grecia, unda verde pentru „tratamentul miraculos” israelian

❗CAPITOLUL II❗

Alte masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

🔴Art. 9. — (1) Se suspenda toate zborurile efectuate de
operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederatia
Elvetiana, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii
si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos, Turcia si Iran si din
aceste tari catre Romania, pentru toate aeroporturile din
Romania, pentru o perioada de 14 zile.

(2) Masura se aplica incepand cu data de 5 aprilie 2020,
ora 23,00, ora Romaniei.

(3) Se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate
de operatorii economici aerieni spre Franta si Germania si din
aceste tari catre Romania, pentru o perioada de 14 zile,
incepand cu data de 8 aprilie 2020.

(4) Masurile prevazute la alin. (1) si (3) nu se aplica zborurilor
efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si
corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de
urgenta, precum si aterizarilor tehnice necomerciale.

🔴Art. 10. — (1) Sunt permise zborurile efectuate de toti
operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru
transportul lucratorilor sezonieri din Romania catre alte state, cu
avizul autoritatilor competente din tara de destinatie.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica lucratorilor care isi
desfasoara activitatea in domeniul sanitar si al asistentei
sociale.
🔴Art. 11. — Se suspenda transportul rutier international de
persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si
servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele
efectuate de catre operatorii de transport spre Italia, Spania,
Franta, Germania, Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana,
Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul
Tarilor de Jos si Turcia si din aceste tari catre Romania, pe toata
perioada starii de urgenta.

🔴Art. 12. — La intrarea in Romania, conducatorii
autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea maxima
autorizata mai mare de 2,4 tone, care nu prezinta simptome
asociate COVID-19, completeaza o declaratie pe propria
raspundere, al carei model este stabilit de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin care isi
asuma locatia unde pot fi contactati in perioada dintre curse.

Acestia nu se supun masurilor de izolare la domiciliu/
carantinare, cu conditia asigurarii de catre angajator a
materialelor individuale de protectie impotriva COVID-19.

🔴Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplica in mod corespunzator
conducatorilor autovehiculelor de transport marfa cu capacitatea
maxima autorizata mai mare de 2,4 tone care de deplaseaza in
interesul desfasurarii profesiei din Romania intr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii
Europene in Romania, ca stat de rezidenta al conducatorului
auto, indiferent daca deplasarea se face la bordul
autovehiculului de transport marfa sau prin mijloace individuale
sau in cont propriu. Acestia trebuie sa prezinte, la intrarea in
Romania, o adeverinta de salariat, asumata de angajator.

Citeste si articolul :   Politia este in alerta! Raed Arafat trece prin momente cumplite. Cine este barbatul care l-a amenintat

🔴Art. 14. — (1) Conducatorii autovehiculelor de transport
marfa cu capacitatea maxima autorizata mai mare de 2,4 tone,
care tranziteaza teritoriul Romaniei, nu sunt obligati sa
completeze, la intrarea pe teritoriul Romaniei, declaratia
epidemiologica, daca respecta urmatoarele conditii minimale:

a) utilizeaza doar coridoare de tranzit si puncte pentru
trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare,
aprobate de catre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si
Comunicatiilor si Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisa
abaterea de la acestea;

b) tranzitarea teritoriului Romaniei se face intr-un interval de
timp minim, fara a depasi 48 de ore de la intrarea in Romania,
incluzand si perioadele de stationare pentru odihna zilnica
normata;

c) stationarea autovehiculului se realizeaza exclusiv in
parcari situate pe coridoarele de tranzit, marcate in mod
corespunzator.

(2) In cazul nerespectarii conditiilor prevazute la alin. (1),
conducatorul autovehiculului va fi obligat sa intre in carantina
14 zile, suportand cheltuielile efectuate cu carantinarea sa.
Autovehiculul poate fi preluat, in acest caz, de un reprezentant
al detinatorului.

(3) La intrarea in Romania, conducatorul auto este obligat sa
aplice, pe partile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant
special pus la dispozitie de Inspectoratul de Stat pentru
Controlul in Transportul Rutier, respectiv sa pastreze asupra sa
formularul de tranzit al carui model este stabilit de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor.

🔴Art. 15. — Prevederile art. 5 din Ordonanta militara nr. 3/2020
privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 24 martie
2020, nu se aplica mecanicilor de locomotiva si personalului
feroviar.

🔴Art. 16. — (1) Ministerele cu retea sanitara proprie si
autoritatile administratiei publice locale vor asigura, la cerere,
spatii hoteliere destinate repausului dintre ture sau garzi
personalului din sistemul public sanitar, in vederea prevenirii
raspandirii virusului COVID-19.

(2) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei
ordonante militare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

🔴Art. 17. — (1) Personalul garzilor forestiere teritoriale si
judetene sau cu atributii de control/de paza pe linie silvica va participa in dispozitivele de ordine publica si control al circulatiei pe
drumurile publice, impreuna cu personalul Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Apararii Nationale, in vederea desfasurarii
activitatilor/controalelor specifice pe linie de control silvic.

Citeste si articolul :   Se inchid terasele? De cand se va aplica masura

(2) Controalele specifice se fac in punctele de control
existente, in functie de personalul disponibil la nivelul garzilor
forestiere sau cu atributii de control/de paza pe linie silvica.

❗CAPITOLUL III❗

Dispozitii finale
🔴Art. 18. — (1) Sunt abilitate sa asigure aplicarea si
respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:

a) Politia Romana, Jandarmeria Romana si politia locala,
pentru masurile prevazute la art. 2 si 8;

b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor,
pentru masurile prevazute la art. 3 si 9;

c) Politia de Frontiera Romana, pentru masurile prevazute la
art. 11 si 13;

d) Politia Romana, Politia de Frontiera Romana si
Jandarmeria Romana, politia locala, directiile de sanatate
publica si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale,
pentru masura prevazuta la art. 12;

e) Politia Romana, Politia de Frontiera Romana, Jandarmeria
Romana si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul
Rutier, pentru masura prevazuta la art. 14.

(2) Nerespectarea masurilor prevazute la art. 2, 3, 8, 9
si 11—14 atrage raspunderea disciplinara, civila,
contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile
art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(3) Personalul institutiilor prevazute la alin. (1) este
imputernicit sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in
conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

🔴Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanta militara nr. 4/2020
privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 29 martie
2020, isi inceteaza aplicabilitatea.

🔴Art. 20. — (1) Prezenta ordonanta militara se publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a
informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin
doua zile de la data publicarii, despre continutul prezentei
ordonante militare.

Publicitate

Autor

Autor: Drimboi Petre

Petre este editor al ziarului online fabricatinromania.info si a studiat jurnalismul. Are o experienta de 4 ani. S-a evidentiat ca jurnalist in proiectul stiriactuale.net. Este pasionat de politica, sport si sanatate. A lucrat pe teme de stiri, politica, sanatate si sport.