Ce inseamna si ce presupune instituirea starii de urgenta in Romania

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit joi o cerere din partea Avocatului Poporului, Renate Weber, care i-a solicitat declararea starii de urgenta. Ce inseamna si ce presupune starea de urgenta?

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

CAP. 1 Dispozitii generale
ART. 1

Starea de asediu si starea de urgenta sunt masuri exceptionale care se instituie in cazuri determinate de aparitia unor pericole grave la adresa apararii tarii si sigurantei nationale sau a democratiei constitutionale ori pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre.

Publicitate

ART. 2

Starea de asediu reprezinta ansamblul de masuri cu caracter politic, militar, economic si social, care se instituie in anumite zone sau pe intregul teritoriu al tarii, in scopul cresterii capacitatii de aparare a tarii, in situatia iminentei unei actiuni sau inactiuni indreptate impotriva suveranitatii, independentei, unitatii statului sau integritatii teritoriale.
ART. 3

Starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri cu caracter politic, economic, social si de origine publica, instituit in intreaga tara sau in anumite zone ori in unele unitati administrativ-teritoriale, in urmatoarele situatii:
a) existenta unor amenintari la adresa sigurantei nationale sau democratiei constitutionale, ceea ce face necesare apararea institutiilor statului de drept si mentinerea sau restabilirea starii de legalitate;
b) iminenta producerii ori producerea unor dezastre, ceea ce face necesare prevenirea, limitarea si inlaturarea efectelor acestora.

ART. 4

Pe durata starii de asediu si a starii de urgenta, proportional cu gravitatea situatiei ce a determinat instituirea acestora si numai daca este necesar, poate fi restrans exercitiul unor drepturi sau libertati fundamentale inscrise in Constitutie, cu acordul ministrului justitiei.

ART. 5

Starea de asediu se poate institui pe o perioada de cel mult 60 de zile, iar starea de urgenta, pe o perioada de cel mult 30 de zile.

ART. 6

In raport cu evolutia situatiilor de pericol se poate trece de la starea de urgenta la starea de asediu si de la starea de asediu la mobilizare sau la starea de razboi, cu respectarea prevederilor constitutionale si ale prezentei ordonante de urgenta.

ART. 7

(1) La instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, unele atributii ale administratiei publice centrale si locale, legate de aplicarea dispozitiilor art. 20 din prezenta ordonanta de urgenta, trec in competenta autoritatilor civile si militare prevazute in decretul de instituire a starii de asediu sau de urgenta.

(2) Autoritatile civile ale administratiei publice centrale si locale de specialitate continua exercitarea atributiilor care nu au fost transferate autoritatilor si au obligatia de a acorda sprijin autoritatilor militare.

ART. 8

In exercitarea atributiilor ce le revin pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, autoritatile militare emit ordonante militare care au putere de lege, cu respectarea dispozitiilor art. 4 din prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 9

(1) Conducatorii autoritatilor publice centrale si locale, precum si cei ai altor persoane juridice sunt obligati sa aplice in domeniul lor de activitate masurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si in actele normative conexe.

(2) Persoanele fizice sunt obligate sa respecte masurile cuprinse in prezenta ordonanta de urgenta si dispozitiile prevazute in actele normative specifice starii instituite.

Citeste si articolul :   Cazurile de COVID-19 din Europa au revenit la nivelul lunii martie

CAP. 2 Procedura instituirii starii de asediu sau a starii de urgenta. Incetarea acestora
ART. 10

Starea de asediu sau starea de urgenta se instituie de Presedintele Romaniei prin decret, contrasemnat de primul-ministru si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 11

Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta se aduce neintarziat la cunostinta populatiei prin mijloacele de comunicare in masa, impreuna cu masurile urgente de aplicare, care intra imediat in vigoare. Decretul se difuzeaza pe posturile de radio si de televiziune, in cel mult doua ore de la semnare, si este transmis in mod repetat in primele 24 de ore de la instituirea starii de asediu sau de urgenta.

ART. 12

In termen de cel mult 5 zile de la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta, Presedintele Romaniei solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate.

ART. 13

In situatia in care Parlamentul nu incuviinteaza starea instituita, Presedintele Romaniei revoca decretul, masurile dispuse incetandu-si aplicabilitatea.

ART. 14

Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta trebuie sa prevada urmatoarele:

a) motivele care au impus instituirea starii;

b) zona in care se instituie;

c) perioada pentru care se instituie;

d) drepturile si libertatile fundamentale al caror exercitiu se restrange, in limitele prevederilor constitutionale si ale art. 4 din prezenta ordonanta de urgenta;

e) autoritatile militare si civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului si competentele acestora;

f) alte prevederi, daca se considera necesare.

ART. 15

In functie de evolutia situatiilor de pericol, Presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia.

ART. 16

(1) Incetarea starii de asediu sau de urgenta are loc la data stabilita in decretul de instituire sau in decretul de prelungire.

(2) In cazul inlaturarii situatiilor de pericol inainte de expirarea termenului stabilit, incetarea aplicarii masurii exceptionale se dispune prin decret.

CAP. 3 Competente si responsabilitati
ART. 17

Coordonarea aplicarii masurilor dispuse prin decretul de instituire a starii de asediu revine, in principal, Ministerului Apararii Nationale.

ART. 18

(1) In cazul instituirii starii de urgenta in temeiul art. 3 lit. a), coordonarea aplicarii masurilor dispuse prin decret revine, in principal, Ministerului de Interne.

(2) In conditiile alin. (1), Corpul Gardienilor Publici si societatile specializate de paza pot fi militarizate, desfasurandu-si activitatea in subordinea Ministerului de Interne.

(3) In cazul prevazut la art. 3 lit. a), fortele Ministerului Apararii Nationale sprijina logistic fortele Ministerului de Interne, la cererea acestuia.

ART. 19

Pe durata starii de urgenta, instituita in temeiul art. 3 lit. b), coordonarea aplicarii masurilor dispuse revine Comisiei Guvernamentale de Aparare impotriva Dezastrelor.

ART. 20

Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si a masurilor prevazute in decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta, autoritatile civile si militare au urmatoarele atributii si raspunderi:

a) sa intocmeasca planurile de actiune si planurile de ridicare graduala a capacitatii de lupta, in conformitate cu ordinele
si instructiunile proprii;

Citeste si articolul :   Comisia Europeana majoreaza avansurile la platile directe acordate fermierilor

b) sa dispuna depunerea temporara a armelor, munitiilor si materialelor explozive aflate asupra populatiei si sa procedeze la cautarea si ridicarea lor; la incetarea masurii exceptionale, acestea vor fi inapoiate celor in drept sa le detina; sa dispuna inchiderea temporara a societatilor care comercializeaza arme si munitii si sa instituie paza acestora;

c) sa limiteze sau sa interzica circulatia vehiculelor sau a persoanelor in anumite zone ori intre anumite ore si sa elibereze, in cazuri justificate, permise de libera circulatie;

d) sa efectueze perchezitii oriunde si oricand este nevoie;

e) sa efectueze razii;

f) sa exercite in mod exclusiv dreptul de a autoriza desfasurarea adunarilor publice, a manifestatiilor sau marsurilor;

g) sa evacueze din zona supusa regimului starii de asediu sau de urgenta persoanele a caror prezenta nu se justifica;

h) sa dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe directiile si in zonele stabilite si sa tina evidenta acestora;

i) sa protejeze informatiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; informatiile cu privire la starea de asediu sau la starea de urgenta, cu exceptia celor referitoare la dezastre, se dau publicitatii numai cu avizul autoritatilor militare; mijloacele de comunicare in masa, indiferent de natura si de forma de proprietate, sunt obligate sa transmita, cu prioritate, mesajele autoritatilor militare, la cererea acestora;

j) sa dispuna inchiderea temporara a unor statii de distribuire a carburantilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice;

k) sa suspende temporar aparitia sau difuzarea unor emisiuni ale posturilor de radio ori de televiziune;

l) sa asigure paza militara a sediilor autoritatilor publice centrale si locale, a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, de radio si de televiziune, precum si a unor agenti economici sau obiective de importanta nationala; cand situatia impune, dispun oprirea temporara a alimentarii cu gaze, energie si apa potabila, dupa caz;

m) sa dispuna rationalizarea alimentelor si a altor produse de stricta necesitate;

n) sa emita ordonante militare;

o) sa interzica circulatia rutiera, feroviara, maritima, fluviala si aeriana pe diferite rute;

p) dreptul de a ordona unitatilor Ministerului de Interne competente sa efectueze retineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei retinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat.

ART. 21

(1) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in functie de situatia operativa concreta din zonele in care a fost instituita starea de asediu sau starea de urgenta, poate dispune, prin hotarare, ca unitatile militare din fortele destinate apararii sa fie trecute in trepte superioare ale capacitatii de lupta, potrivit planurilor intocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane si materiale, conform organizarii la razboi.

(2) Cheltuielile prilejuite de punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) se asigura de catre Guvernul Romaniei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia acestuia.

ART. 22

Durata serviciului militar obligatoriu sau a concentrarii poate fi prelungita pana la incetarea starii de asediu sau a starii de urgenta, prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

CAP. 4 Ordonantele militare
ART. 23

Citeste si articolul :   Boala care i-a adus sfarsitul marelui actor, Vladimir Gaitan. Multi dintre noi o putem avea

Ordonantele militare se emit:

1. pe durata starii de asediu:

a) de ministrul apararii nationale sau de seful Statului Major General, cand starea de asediu a fost instituita pe intregul teritoriu al tarii;

b) de comandantii de mari unitati in raza teritoriala pentru care au fost imputerniciti de seful Statului Major General, cand starea de asediu a fost instituita in anumite zone;

2. pe durata starii de urgenta:

a) de ministrul de interne sau de secretarul de stat, prim-loctiitor al ministrului de interne, cand starea de urgenta a fost instituita pe intregul teritoriu al tarii;

b) de sefii inspectoratelor de politie judetene sau de seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cand starea de urgenta a fost instituita in zona lor de competenta;

c) de alti ofiteri imputerniciti de secretarul de stat, prim-loctiitor al ministrului de interne, cand starea de urgenta a fost instituita in doua sau mai multe judete.

ART. 24 Ordonanta militara cuprinde:
a) titlul si numarul acesteia;

b) autoritatea militara emitenta;

c) baza legala a acesteia;

d) perioada de aplicare a acesteia;

e) regulile si masurile speciale care se dispun in zona in care s-a instituit starea de asediu sau starea de urgenta, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii acestora;

f) autoritatea abilitata sa asigure aplicarea si respectarea dispozitiilor acesteia;

g) modul de aducere a ei la cunostinta populatiei;

h) data, stampila si semnatura autoritatii emitente.

CAP. 5 Masuri care se iau pe durata starii de asediu
ART. 25

Pe durata starii de asediu se pot lua urmatoarele masuri:

a) aplicarea masurilor prevazute in planurile aprobate, precum si a altor masuri pe care le considera oportune;

b) inchiderea frontierei de stat in intregime sau in zona in care a fost instituita starea de asediu, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care raman deschise, precum si a pazei si supravegherii frontierei pe toata lungimea sa;

c) amplificarea activitatilor de productie a societatilor comerciale si a agentilor economici care, prin natura domeniului de activitate, au atributii in realizarea produselor cu destinatie militara sau executa reparatii la unele categorii de tehnica militara;

d) organizarea si asigurarea cu prioritate a transporturilor pentru nevoile fortelor destinate apararii;

e) luarea masurilor pregatitoare specifice de catre autoritatile publice care au atributii la mobilizare si razboi;

f) intensificarea masurilor organizatorice si de pregatire pentru protectia civila;

g) interzicerea circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene pe diferite rute;

h) dreptul de a ordona unitatilor Ministerului de Interne competente sa efectueze retineri pe timp de 24 de ore. Arestarea persoanei retinute se poate face pe baza mandatului dat de procurorul delegat.

Citeste mai multe pe huff.ro

Publicitate

Publicitate

Autor

Autor: Drimboi Petre

Petre este editor al ziarului online fabricatinromania.info si a studiat jurnalismul. Are o experienta de 4 ani. S-a evidentiat ca jurnalist in proiectul stiriactuale.net. Este pasionat de politica, sport si sanatate. A lucrat pe teme de stiri, politica, sanatate si sport.