Se schimbă condițiile în care femeile pot ieși la pensie! Modificările intră în vigoare sâmbătă, de maine

Condițiile în care femeile pot ieși la pensie s-au modificat. Noile prevederi vor intra în vigoare sâmbătă, după ce Legea nr. 93/2019, a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 354.

Începând de sâmbătă, condițiile în care femeile pot ieși la pensie se schimbă. Astfel, salariatele vor putea să lucreze până la vârsta de 65 de ani, cu continuarea contractului de muncă, dacă optează în scris pentru acest lucru, scrie adevărul.ro, angajatorul nemaiavând puterea de a le împiedica prelungirea activității.

Modificările aduse Legii nr. 53/2003 din Codul Muncii, pentru a fi aduse în acord cu decizia Curții Constituționale:

Litera c) a alineatului (1) a articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„La data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.”

După alineatul (2) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins:

„Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condiţiile prevăzute la lit. c), teza întâi.”

După completarea cererii, cât va mai putea să lucreze angajata

„Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă”, se arată în legea ce intră în vigoare pe 11 mai 2019.

Loading...